Over Checkup.nl

Met een enthousiast team van zorgverleners, onderwijskundigen en ICT’ers werken we bij Checkup met veel plezier aan de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Gezonde medewerkers zijn immers leukere collega’s, hebben een lager ziekteverzuim en zijn productiever. Maar gezondheid is niet iets wat je op een namiddag even regelt. Dit vraagt bewustwording, inzet en verandering. Nauwe samenwerking met u als werkgever en een betrokken houding kenmerkt onze manier van werken.
We gaan niet voor de eenmalige gezondheidscheck maar voor structurele aandacht voor gezonde en vitale medewerkers. Dit doen we door in onderling overleg een meerjarenplan op te stellen, slim gebruik te maken van ICT toepassingen en de inzet van moderne meetapparatuur (de zgn. QS-box). Primair richten we ons daarbij op de drie belangrijkste redenen van verzuim: psychisch, bewegingsapparaat en gezondheid & leefstijl. Checkup: enthousiast en betrokken!

Adres & route© 2015 Checkup Nederland | Over ons | Algemene Voorwaarden | Contact